Om frivilligt arbejde i Danner

Frivillige i Danner holder møde

Danner bygger på frivillighed, og tilbyder sine frivillige mulighed for at gøre en væsentlig forskel i samfundet gennem ansvarsfulde opgaver. Derfor stiller vi også store krav til vores frivillige om respekt og ansvarlighed. Her kan du læse om principperne for frivilligt arbejde i Danner.

Danner bygger på frivillighed. Det frivillige engagement er en af samfundets vigtigste forandringskræfter. En organisation, der som Danner bygger på det civile samfunds indignation og vilje til forandring, står stærkt.

Frivillige tilfører Danner overskud, mangfoldighed og ligeværdighed, der medvirker til, at organisationen holder sig uformel, tidssvarende og i bevægelse.

Som frivillig i Danner 

  • bliver du en del af et fællesskab præget af samfundsengagement, empowerment og kønsbevidsthed
  • bliver du et vigtigt bidrag i en international bevægelse for at stoppe vold mod kvinder
  • får du medansvar og medbestemmelse for det frivillige arbejde og for aktiviteter i Danner
  • styrkes og udvikles dine kompetencer, så du kan forlade Danner stærkere end da du kom.

Forventninger til frivillige i Danner

  • Du udviser respekt for andre mennesker, uanset religion, kultur, politisk observans, nationalitet, etnicitet og seksualitet
  • Du deltager i obligatoriske kursus- og mødeaktiviteter, der gør dig i stand til at løfte de opgaver du har påtaget dig
  • Du tager ansvar for at dine handlinger er i overensstemmelse med Danners værdigrundlag og visioner

Krav til frivillige i Danner

  • Alle har tavshedspligt, dvs. at det ikke er tilladt at videregive fortrolige og personlige oplysninger om kvinder, der modtager rådgivning eller indlogeres i Danner
  • Det er ikke tilladt at omgås privat med kvinder og børn, der bor i Danner eller indgår i Danners efterværn
  • Alle frivillige skal kunne fremvise en blank børneattest